POUŽITÉ DÍLY
Motocyklové oleje MOTUL
Motorové oleje AUTO
FILTRY
Návštěvy

počítadlo.abz.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY + CENÍK DOPRAVY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V E-SHOPU DALIMOTO.CZ

1) ZÁKLADNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Provedením závazné objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami ( dále jen VOP). Pro prodávajícího i kupujícího jsou tyto podmínky závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s VOP, ochranou osobních údajů i reklamačním řádem. Přijetí Vaší objednávky je v co nejkratším čase potvrzeno zasláním autorizačního e-mailu na vaší e-mailovou adresu. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých údajů uvedených v objednávkovém formuláři ( jméno a příjmení či název firmy, doručovací adresu, dostupný telefon, u firem IČO, DIČ)


Cena zboží:
Ceny zboží jsou závazné a to až do doby jejich změny. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, avšak u již objednaného zboží musí kupujícího informovat.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávky jsou možné pomocí nákupního košíku, mailu, telefonicky či osobně v naší provozovně na adrese: Kladno, 5. Května 2679 (v případě osobní návštěvy nezaručujeme dostupnost zboží) Každá potvrzená objednávka ze strany prodávajícího vůči kupujícímu je považována za závaznou.


Storno objednávky:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení jen v případě, že prodávající nedodrží VOP. V případě stornování již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit škodu ( doprava, balné,…) vzniklou tímto jednáním. Prodávající má právo stornovat objednávku, zákazníka však informuje o důvodu storna (zboží je vyprodáno, výrazně se zvýšila cena,…). V případě již uhrazené ceny bude částka neprodleně kupujícímu vrácena.


Termín dodání zboží:
obvykle 1-3 pracovní dny (na dobírku s Českou poštou)


Cena dopravy a balného:
Doprava zboží ke kupujícímu je při objednávce nad 3.000,- Kč ZDARMA, u objednávky do 3.000,- Kč kupující hradí 90,- Kč. Balné je účtováno jednotné a to v ceně 20,-Kč.


3)ÚHRADA A PŘEVZETÍ POTVRZENÉ OBJEDNÁVKY
Objednávky lze zaplatit bankovním převodem, objednané zboží je kupujícímu zasláno po připsání celé částky na účet (variabilní symbol je číslo objednávky). V případě zaslání „na dobírku“, hradí kupující cenu při převzetí zboží. Při osobním odběru platba v hotovosti v naší provozovně.


Převzetí zboží:
Pokud je zboží poškozeno, zásilku
NEPŘEBÍREJTE! a sepiště s dopravcem „ Protokol o poškození zásilky“. Na pozdější reklamace z důvodu mechanického poškození nebude brán zřetel.


2 roky záruka:
Výrobce a prodávající plně zodpovídají za skryté výrobní a materiálové vady dle Občanského zákoníku nebo dle Obchodního zákoníku. Záruční doba na nové zboží je 2 roky od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, z důvodu použití zboží k jiným účelům než určeným, nevhodným skladováním, neodbornou montáží a manipulací, nadměrným zatížením či mechanickým poškozením. Přesné vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Pro běžnou reklamaci stačí vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující firmu prodávajícího, IČO, sídlo a informace o objednaném zboží.


4) REKLAMACE
Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo dle Obchodního zákoníku. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Pro správné uplatnění reklamace je nutné nás nejdříve kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný osobně, telefonicky, mailem nebo písemně. V případě zaslání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený kontakt. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží k reklamaci přijato, prodávající má právo zásilku odmítnout. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Kupující může taktéž požadovat slevu z kupní ceny, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila k danému účelu. V případě uplatnění slevy bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta nelze již v budoucnu reklamovat.


5) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku zboží není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/ 2000.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem přes internet jako fyzická osoba (nepodnikatel). Při odstoupení od kupní smlouvy se vrací celá částka za zboží bez dopravného.


Náklady na vrácení zboží hradí kupující:
Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím neprodleně kontaktujte písemně nebo mailem, uveďte číslo faktury od dodaného zboží a datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na adresu provozovny (Dalimoto Hana Čermáková, 5. Května 2679, Kladno) a to za následujících podmínek:
-zboží musí být v původním nepoškozeném obalu ( mimo pneu)
-zboží nesmí být nikterak použité ani poškozené
-zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu)
-doložte k zásilce doklad o koupi
-zboží posílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při přepravě
-zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude prodávajícím přijato
-vrácení zboží je možné po dohodě i osobně
Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zašleme peníze za zboží a částku za poštovné a balné zpět složenkou nebo bankovním převodem. Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nelze akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady. Zákazníkům stále zůstává povinnost zaplatit poštovné za odeslání zásilky zpátky prodejci.


Rozpor s kupní smlouvou:
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl objednávku do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo zvolit odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud o rozporu věděl nebo ho sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokus není prokazatelný opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je tomu odpovídající množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro které se zboží používá.

Dotaz na prodejce

Potřebujete poradit nebo zjistit cenu Vámi požadovaného zboží či služby? Zašlete nám dotaz přes e-mail a my se Vám ozveme.

 Možnost OBJEDNÁNÍ SLUŽEB PNEUSERVISU  přes tento e-mail. Potvrdíme Vám termín zasláním potvrzovací zprávy na uvedený kontakt.

Náhodné produkty

Naše cena: